Missie en visie

Over itinera – missie en visie

Missie:

itinera verleent diensten in de vorm van begeleiding bij levensvragen. Opdrachtgevers zijn particulieren en organisaties (profit en non profit).
itinera stelt zich tot doel om de vraag naar begeleiding bij levensvragen regionaal in te vullen, alleen of in samenwerking met partners. Om dit doel te bereiken ontwikkelt itinera trajecten op maat rond de vraag van de opdrachtgever(s).
Voor de ontwikkeling en realisering van trajecten kan itinera gebruik maken van alle bij de wet toegestane middelen.

Visie:

itinera beschouwt spiritualiteit (omgaan met existentiële of levensvragen) als onlosmakelijk deel van menselijke gezondheid, in navolging van de openingszin van de statuten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):
Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”. (Bron Nederlandse vertaling: Wikipedia).
Tevens handelt itinera in de geest van het recht van ieder mens om in vrijheid de eigen spiritualiteit te leven, zoals geformuleerd in artikel 18 van de universele verklaring van de rechten van de mens door de Verenigde Naties (VN):
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften”. (Bron Nederlandse vertaling: Amnesty International).

 

Scroll naar boven