Jouw levensverhaal

Verhalen vertellen

Vertel jij graag verhalen? Luister je graag naar verhalen of lees je graag? Kijk je graag naar films of foto’s? Ga je naar een theater, museum of concertzaal?
Wij mensen vertellen op velerlei manieren over wat wij ervaren en beleven: “Moet je eens horen wat ik nu weer heb meegemaakt!”

  • Vertellen is leuk, grappig, eng, spannend, boeiend, gezellig.
  • Verhalen gaan over liefdevolle, verdrietige, beangstigende,  tenenkrommende, maffe, griezelige, brutale, zenuwslopende, verbazingwekkende, ongelooflijke, woeste, tedere  dingen.
    Kortom: verhalen gaan over alles wat in een mensenleven kan gebeuren.
  • Verhalen vertellen schept ruimte, lucht op, ordent je wereld………het is levensnoodzakelijk en zo oud als de mensheid zelf.

Bij een verteller hoort een luisteraar of kijker en andersom. Wij mensen hebben elkaar onlosmakelijk als verteller en luisteraar nodig.

Ordening in het (levens-)verhaal

In verhalen zoeken wij mensen naar kleine stukjes of grote lijnen van betekenis in ons leven en naar de zin van ons leven. Wij sorteren welke gebeurtenissen voor ons op dit moment belangrijk zijn en welke niet. Elke keer als wij vertellen gebeurt dit vanzelf en steeds opnieuw. Als kind vertel je andere verhalen dan als volwassene of oudere. Elk mens heeft weer een andere manier van vertellen, een eigen wijze van uitdrukken, kiest eigen woorden.

Misschien willen wij de belangrijke dingen vooral voor onszelf uitzoeken, misschien willen wij iets aan anderen doorgeven.

Het opgeschreven levensverhaal

Als je met een ander over jouw ervaringen praat en vertelt, zoek je naar ordening. Wat is belangrijk voor je en wat niet? Verandert dit? Hoe is dit veranderd? Waardoor kwam dit? Die luisteraar kan jou in deze ordening op weg helpen. In goede gesprekken en met goede vragen komen betekenissen aan het daglicht.

Door het opschrijven van de verhalen worden betekenissen steeds duidelijker en helderder. Er komen lichtbakens en rustpunten in jouw leven. Het is mogelijk dat je in andere (heilige) teksten of beelden verhalen vindt waarin je iets van jezelf herkent. Deze teksten of beelden zijn spiegels voor jouw eigen verhaal.

Waarvoor?

Een levensverhaal dat als gedenktekst uitgesproken wordt, is een belangrijk deel van een persoonlijk afscheids- of uitvaartritueel. De verhalen die jij zelf hebt verteld en de verhalen die anderen over jou hebben verteld voegen zich tot een tekst die betekenissen van jouw leven verbeeldt. Betekenissen van levenservaringen worden zo aan de volgende generatie doorverteld en overgedragen.

Een levensverhaal kan ook de meer uitgebreide vorm van een geschreven boek, fotoboek, film of ander (kunst-)werk aannemen. Hieruit ontstaat een biografie die over de betekenissen van een persoonlijk leven vertelt. Het spreekt vanzelf dat de vorm waarin dit leven zichtbaar wordt, iets over zijn betekenis zegt. Een dergelijk levensverhaal is levensbalans en nalatenschap voor familie, bekenden en onbekenden in één.

Wat doe ik zelf?

Ik zelf ben de luisteraar, toehoorder en toekijker van jouw  verhalen. Ik help bij de zoektocht naar mogelijke betekenissen van jouw leven. Zelf heb ik geen deel aan de verhalen en ook geen oordeel over gebeurtenissen en ervaringen. Je kunt alles vertellen wat je wilt. Ik zelf ben naar buiten toe zwijgzaam: ik zal niets doorvertellen wat jij voor jezelf wilt houden en niet aan anderen wilt laten weten.

Ik geef (in afspraak met jou) vorm aan het vertelde verhaal. In deze vormgeving met woorden en/of beelden zijn het blijvende gesprek en de wisselwerking tussen jou en mij van wezenlijk belang.

Afhankelijk van jouw wensen kan dit proces beknopt of uitgebreid plaatsvinden.

Scroll naar boven