Leven met rituelen

Leven met rituelen en symbolen

Rituelen zijn handelingen die iets teweeg brengen dat zich anders niet laat doen.
Symbolen zijn beelden die iets uitdrukken dat zich anders niet laat zeggen.

Jouw eigen rituelen en symbolen

Iedereen kent het: dingen die dagelijks terugkomen, vaak op vaste momenten. Vertrouwde gewoontes die bijna vanzelf gebeuren zonder dat je hoeft na te denken. Je legt de huissleutel op een vaste plaats, je geeft je kind een kusje voordat je het licht uitdoet, je loopt in de supermarkt een bepaalde route om de boodschappen te vinden. Je hebt zo je eigen dagelijkse rituelen.
Zij vergemakkelijken de dag, zij scheppen orde in de chaos, zij helpen je van het ene moment van de dag naar het volgende.
En als je om je heen kijkt heb je dingen (bij voorbeeld een foto, een knuffel, een steentje, een ringetje) waaraan je zeer verknocht bent. Zij dragen een hele rijkdom in zich die je eigenlijk niet kunt uitleggen. Deze symbolen zijn van immateriële waarde en onvervangbaar.

Grote rituelen en symbolen

Behalve ieders kleine rituelen zijn er de grote rituelen voor de belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Gebeurtenissen die zo groot zijn dat zij ons verstand overstijgen. De komst van een nieuw leven, sterven en uitvaart, een levensverbintenis of een breuk, een grote belofte of een ingrijpend afscheid of een ander bijzonder levensmoment: zij zijn aanleiding voor een rituele bijeenkomst. Vaak worden naasten en kennissen hiervoor uitgenodigd: om getuige te zijn, om aan het ritueel bij te dragen, om gepast feest te vieren.

In elk mensenleven

Alle levensbeschouwelijke en godsdienstige instellingen (kerken, synagogen, moskeeën, tempels) kennen rituelen en symbolen die de grote vragen van het leven inhouden.
De behoefte aan rituelen en symbolen is echter in ieder mensenleven gegeven en niet aan een georganiseerde levensbeschouwing gebonden. De zoektocht naar een bij de eigen levenservaringen passend ritueel of symbool kan buitengewoon heel makend zijn.

 

Scroll naar boven