Seksualiteit

Seksualiteit is de universele kracht waaraan veel leven op aarde ontspringt. Jij en ik bestaan dankzij deze kracht. Vanaf de bevruchting tot aan het overlijden: seksualiteit is de sterkste kracht die ons mensen aandrijft.

Seksuele ontwikkeling

Onze seksuele ontwikkeling in de loop van ons leven is van wezenlijk belang, wie wij verder ook zijn. Als baby ontdekken wij allereerst onze zintuigen en als kind tastend ons lichaam; als puber ontdekken wij tot wie wij ons met vlinders in de buik aangetrokken voelen en wie hopeloos op ons valt; als volwassene bouwen wij intieme liefdesrelaties op (en waarschijnlijk ook weer af). Wij merken welke erotische voorkeuren wij hebben en leren welke betekenis die in een partnerschap kunnen hebben. Mogelijk verbinden wij ons aan een ander, misschien krijgen wij zelf kinderen (dan moeten wij een weg in seksuele opvoeding zoeken), misschien ook niet. Met het ouder worden dienen zich nieuwe vragen over onze seksuele energie aan, in een partnerschap of als single. Tot op zeer hoge leeftijd is ons seksueel vermogen aanwezig en nodigt ons uit om geleefd te worden.

Uiting van seksualiteit

Seksualiteit heeft vele kanten. Enerzijds is er seks, anderzijds heb je liefde. Beiden kunnen samengaan (zoals tot uitdrukking komt in de erotische poëzie van het Christelijke bijbelboek Hooglied of wereldwijd in andere erotische literatuur), maar beiden kunnen ook los van elkaar van betekenis zijn. Evenzeer kan seksualiteit de kracht achter ons scheppend vermogen zijn, van onze onderzoekende nieuwsgierigheid en onze opbouwende drang tot alle vormen van kunst die aan onze geest ontspringen.

Onze seksuele energie kent oneindig vele vormen van uitdrukking en verwezenlijking. Zij ligt ten grondslag aan ons creatief vermogen.

Scroll naar boven