Supervisie

In contact met andere mensen maak je van alles mee. Als je naar gebeurtenissen en je heen kijkt: wat kun je hiervan leren?
Supervisie is een begeleidingsvorm voor mensen op het werk. Aan de hand van zelf ingebrachte voorbeelden leer je een situatie die bij jou vragen oproept, te onderzoeken. Zodoende krijg je meer inzicht in jezelf en jouw omgang met zaken die op het werk spelen. Dit leerproces versterkt direct jouw professionaliteit en bevordert jouw deskundigheid.

Structuur

Supervisie vindt plaats in een begrensde cyclus van bijeenkomsten waarvan de randvoorwaarden voor het begin schriftelijk wordt vastgelegd. Inbreng van situaties en reflectie op het leerproces door jou (de supervisant) vindt eveneens schriftelijk plaats.
Het formuleren van jouw leerdoelen en regelmatige evaluatie hiervan maken deel uit van het leerproces.

Vormen van supervisie

Supervisie kan zowel individueel worden gevolgd als in een groep met een maximum van 4 deelnemers. Bij groepssupervisie komen de deelnemers uit verschillende (afdelingen van) organisaties. Groepssupervisie biedt aan de deelnemers de mogelijkheid om van elkaars leerprocessen te leren.

Initiatiefnemers en opdrachtgevers

Elke professional kan het initiatief voor een supervisietraject nemen (individuele supervisie). Dit kan ook van de werkgever uitgaan. In het contract dat voorafgaand aan het inhoudelijke traject gezamenlijk wordt opgesteld, worden afspraken, taken en verantwoordelijkheden van de supervisant, de werkgever en de supervisor neergelegd.

Structurele supervisie

In sectoren waarin veel professionals met contactberoepen worden opgeleid of werken, is supervisie een structureel terugkerend onderdeel van deskundigheidsbevordering en scholing. Hierbij is onder andere te denken aan zorg, onderwijs en hulpverlening, maatschappelijke en kerkelijke dienstverlening, hulp- en overheidsdiensten, en andere branches waarin werken met en diensten voor mensen de kern van de taakinhoud vormt. Deze scholing als onderdeel van het structurele leer- en ontwikkelingsplan geldt zowel voor opleidingen (opleidingssupervisie als onderdeel van het curriculum) als voor werkgevers (organisatiesupervisie, bij voorbeeld als onderdeel van het persoonlijke opleidingsplan).

Korte- en langetermijnwerking

Tijdens een traject supervisie heb je leerdoelen geformuleerd, later opnieuw bekeken en mogelijk bijgesteld. Tot slot heb je alles overzien. Dan weet je wat je hebt bereikt en welke punten je mogelijk nog op je verlanglijstje hebt staan. Zo werkt supervisie op de korte termijn.
Later zul je nog geregeld situaties tegenkomen die je onverwacht momenten uit deze supervisie in herinnering roepen. Zo kun je op de lange termijn en van een grotere afstand bekijken wat deze supervisie jou als leerervaring heeft opgeleverd en hoe je nu met deze of gene situatie omgaat. Deze inzichten kunnen het startpunt voor een nieuw leertraject supervisie vormen.

Praktisch

Duur per sessie:

  • Individuele supervisie: 75 minuten
  • Supervisie in tweetallen: 120 minuten
  • Groepssupervisie: 150 minuten
Scroll naar boven