Afscheid en uitvaart

Bij een goed afscheid komt iedereen tot zijn recht !

Afscheid

Je neemt maar één keer onherroepelijk afscheid van een medemens die overlijdt of is overleden.
Misschien heb je het overlijden al lang zien aankomen, misschien kwam het onverwacht.
En nu komen heel veel vragen op je af.
Hoe zal de uitvaart zijn? Een begrafenis, een crematie, een herdenkingsbijeenkomst, bij voorbeeld?
Het kan zijn dat je al voor de dood over veel zaken met de overledene had gesproken.
Maar mogelijk moet je nu (samen met anderen) veel zelf uitzoeken.
De tijd tussen overlijden en het afscheidsritueel is een buitengewone tijd.
Niets is meer, wat het was: het alledaagse levensritme komt voor even op een zijspoor.

Begeleiding

De begeleiding is maatwerk en kan het volgende omvatten:

Vóór het overlijden:
– begeleiding van de stervende en de naasten.

Na het overlijden:
– bezoek en gesprek na het overlijden,
– vormgeving van de rouwkaart of een andere kaart.

Voorbereiding op de uitvaart:
– keuze voor teksten en gedichten,
– leuze voor muziek en beeldende kunst,
– keuze voor rituelen,
– samenstellen van een programma of liturgie,
– schrijven van een (beknopte) gedenktekst,
– begeleiding bij verdere keuzes die voor het afscheid gemaakt moeten worden.

Afscheid (uitvaart):
voorgaan tijdens het afscheidsritueel,
– ondersteunen bij voorgaan van naasten,
– desgewenst het betrekken van een andere voorganger.

Nazorg:
– begeleiding en gesprekken bij rouw,
– schrijven van een (uitgebreid) levensverhaal.

Voor mijn werk zijn jouw ervaringen, behoeften en wensen richtinggevend.

Wie ?

Ik ben theoloog en vrij gevestigd en onafhankelijk geestelijk begeleider.
Sinds vele jaren begeleid ik mensen rondom het overlijden: diegene die stervende is, de naasten en andere betrokkenen. Voor deze begeleiding ben ik niet aan een kerkgenootschap of een andere levensbeschouwelijke instelling gebonden.
Ik heb mensen met verschillende culturele achtergronden, religies, leef- en denkwijzen en van alle leeftijden bij het sterven begeleid.

Afscheid en uitvaart staan in het teken van de persoonlijke wens van de betrokken mensen.

Download de folder Begeleiding rondom afscheid en uitvaart.

Scroll naar boven