Disclaimer

Disclaimer en algemene voorwaarden

Disclaimer voor itinera.nl
itinera begeleiding & advies (Kamer van Koophandel 24352552), hierna te noemen itinera, verleent je hierbij toegang tot itinera.nl.
itinera publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
itinera behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.
De informatie op itinera.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
itinera spant zich in om de inhoud van itinera.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op itinera.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van itinera.
Voor op itinera.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan itinera nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Creative Commons-Licentie

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij itinera.

De inhoud van itinera.nl is beschikbaar onder Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van itinera.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Algemene voorwaarden van itinera begeleiding & advies
De algemene voorwaarden van itinera begeleiding & advies vind je HIER.

Scroll naar boven